POĎME SPOJIŤ MIKULÁŠ
A UKONČIŤ HÁDKY

AKO JEDEN TÍM

Nezávislý kandidát
na primátora mesta
Liptovský Mikuláš

Ako rodák z Liptovského Mikuláša, ktorý tu so svojou rodinou žije, podniká a pracuje s mládežou naplno vnímam dôsledky neustálych konfliktov na život v meste.

Konflikty medzi primátorom a zastupiteľstvom priviedli naše mesto do stavu, kde každý bojuje proti každému a nikto nebojuje za niečo. Neprijímajú sa rozhodnutia, nepodporuje sa mládež, neinvestuje sa do rozvoja.

Chcem to zmeniť. Chcem, aby spolupráca, ktorá mi pomáha celý život, pomohla aj Mikulášu.

NOVINKY

Správa o financiách

Správa o financíach z kampane Jána Laca je dostupná na tomto odkaze: Správa o financiách

Ďakujem za každý jeden hlas

ĎAKUJEM, ZA KAŽDÝ JEDEN HLAS, JE TO ÚŽASNÉ ČÍSLO: 4530 VOLIČOV, KTORÍ MI DALI DÔVERU. VZHĽADOM NA VEĽMI TESNÝ VÝSLEDOK

Spolu s tímom ľudí, ktorí chcú vidieť naše mesto spolupracovať a napredovať, vyrážame medzi vás, Mikulášania.

Pripravili sme pre vás sériu podujatí akými sú besedy alebo rodinné a športové podujatia. 

Ďakujem Vám za podnetné stretnutia počas leta aj jesene. 

VOLEBNÉ NOVINY

Objednávateľ: Ján Laco, Liptovský Mikuláš | Dodávateľ: Michal Velner - Stodola, 1. mája 1945/47, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50 101 901, DIČ: 108 095 7196