Chceli sme dať prepočítať hlasy, nakoniec som sa rozhodol inak 

Po voľbách som sa vyjadril, že zvažujeme dať prepočítať hlasy. Aby sme tak mohli urobiť, museli sme získať dostatok podnetov, ktoré by nasvedčovali tomu, že pri voľbách nebolo všetko fair play. Okamžite sme sa teda pustili do zbierania dôkazov. Mnohé pochybnosti a svedectvá nám prichádzali spontánne hlavne od Vás. Za čo Vám chcem veľmi poďakovať. Zozbierané podnety nakoniec vyhodnotila právnická kancelária ako dostatočné na podanie žaloby.
Potiaľto by bolo všetko v poriadku.

S čím mám ale veľký problém je, že jediná legislatívna možnosť je podanie žaloby na primátora Jána Blcháča. Iná právna cesta na prepočítanie hlasov neexistuje. To však odmietam.

Od začiatku som chcel spájať. Cítim to tak, že by som vyvolal ďalší konflikt a spor. A to som nikdy nechcel a nechcem ani teraz. Ak boli akékoľvek pochybnosti o priebehu volieb, v prvom rade sa to malo riešiť vo volebných miestnostiach a komisiách.

Spolu s tímom sme sa snažili urobiť maximum počas kampane a dať ľuďom možnosť inej voľby. Ďakujem za dôveru a skvelý volebný výsledok.
Mrzí ma volebná účasť a aj to ukazuje, že možno Mikulášania sú znechutení spormi už príliž.

Určite teraz nechcem zahodiť dôveru, ktorú do mňa vložili ľudia. Chcem a budem aj naďalej pomáhať, ako len budem vedieť. Všetky moje doterajšie životné víťazstvá som získal vďaka čestnej a tvrdej práci. Nikdy nie za zeleným stolom, pri nejakej komisii. Nemajte mi preto za zlé, že aj tento krát to vidím a cítim rovnako. Možno nabudúce. Opäť s hlavou hore, poctivo a hlavne čestne.
Inak to neviem.


Ďakujem za všetko.

Objednávateľ: Ján Laco, Liptovský Mikuláš | Dodávateľ: Michal Velner - Stodola, 1. mája 1945/47, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50 101 901, DIČ: 108 095 7196