Ján Laco – ťahám mesto ako jeden tím 

SPOJÍM MIKULÁŠ, UKONČÍM HÁDKY
Nechcem sa viac prizerať tomu, ako je Liptovský Mikuláš rozdelený. Rozhodol som sa kandidovať za primátora, aby som ukončil hádky a priniesol tímového ducha.
Chcem žiť v meste, kde sa spolupracuje. Viem že máme na viac.
Spolu, ako jeden tím.


#janlaco #liptovskymikulas #pripravenyspolupracovat

Objednávateľ: Ján Laco, Liptovský Mikuláš | Dodávateľ: Michal Velner - Stodola, 1. mája 1945/47, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50 101 901, DIČ: 108 095 7196