MEMORANDUM

"

Ak má Liptovský Mikuláš fungovať ako jeden tím, musíme začať spolupracovať.

Memorandum Pripravený spolupracovať je desať jednoduchých pravidiel fungovania normálnych pracovných vzťahov, férovej komunikácie a základnej ľudskej slušnosti vo vedení mesta. Prihlásiť sa k nemu môže každý kandidát do mestského zastupiteľstva a na primátora.

Aby sme v Liptovskom Mikuláši spoločne vytvorili prostredie, v ktorom sa nepozerá na stranícke tričká, poslanecké tábory či staré krivdy, ale v ktorom sa spolupracuje v prospech občanov Mikuláša.

Desatoro "Pripravený spolupracovať"

1

Prijímať rozhodnutia v prospech Mikuláša

2

Aktívne budovať dôveru medzi mestom a občanmi

3

Vyhýbať sa konfliktom a hádkam

4

Pri rozhodnutiach v prospech občanov nepozerať na stranícke tričká

5

Svoj mandát vykonávať poctivo a zodpovedne

6

Komunikovať slušne. Medzi sebou aj smerom k občanom

7

Neodchádzať od rokovacieho stola bez schválenia dôležitých uznesení

8

Rešpektovať prijaté dohody

9

Rešpektovať sa navzájom

10

Dodržiavať rokovací poriadok mestského zastupiteľstva

Objednávateľ: Ján Laco, Liptovský Mikuláš | Dodávateľ: Michal Velner - Stodola, 1. mája 1945/47, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50 101 901, DIČ: 108 095 7196