Neprichádzam s buldozérom. Chcem spolupracovať

V rozhovoroch s Mikulášanmi často cítim, úplne pochopiteľnú, frustráciu a rezignovanosť na situáciu vo vedení mesta. Mnohí ľudia sú presvedčení, že konflikt medzi dvoma tábormi v mestskom zastupiteľstve je neprekonateľný a akákoľvek spolupráca vylúčená. Že jediným riešením je vymeniť všetkých.

Bolo by však naivné myslieť si, že väčšina ľudí, ktorí sú teraz v zastupiteľstve, sa tam už nedostane. Riešením nie je prísť a snažiť sa ich prevalcovať. Je nutné zmeniť prístup, začať dialóg. Preto som sa už pred voľbami začal postupne stretávať s kandidátmi a predstavujem im svoje memorandum spolupráce. Viem, že ako primátor sa budem musieť zodrať v tom, aby som s poslancami komunikoval, stretával sa, počúval, dával kompromisné návrhy a držal si nestrannosť.

Je to však jediná cesta. Ako niekto, kto nie je zaťažený starými spormi a nepatrí do žiadneho z táborov, dokážem a chcem spolupracovať s každým, kto bude mať záujem. Nebude to ľahké, ale pôjde to.

Objednávateľ: Ján Laco, Liptovský Mikuláš | Dodávateľ: Michal Velner - Stodola, 1. mája 1945/47, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50 101 901, DIČ: 108 095 7196