Odovzdal som podpisy. Spojím Mikuláš, ukončím hádky

SPOJIŤ MIKULÁŠ. UKONČIŤ HÁDKY

Leto strávené s Vami v uliciach ma utvrdilo v presvedčení, že sa to dá. Ďakujem za každý rozhovor, každú dobrú radu a za každý jeden podpis pre mňa a môj tím nezávislých kandidátov na poslancov. Dnes sme Vaše podpisy odovzdali a ja si nesmierne vážim dôveru, ktorú ste nám nimi prejavili.
V nadchádzajúcich voľbách sa bude rozhodovať o tom, či v meste nastolíme spoluprácu alebo bude Liptovský Mikuláš aj naďalej zaseknutý v konflikte.

Som nezávislý, nezaťažený starými spormi a som pripravený spolupracovať. S vašou pomocou chcem z Mikuláša spraviť zjednotené mesto, ktoré funguje.

Ako jeden tím.

Objednávateľ: Ján Laco, Liptovský Mikuláš | Dodávateľ: Michal Velner - Stodola, 1. mája 1945/47, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50 101 901, DIČ: 108 095 7196