Piata časť relácie 3 minúty s Janom Lacom – Súčasnosť

Z hokejistu manažérom. Možno neobvyklé, ale pre mňa prirodzený vývoj. O mojej práci manažéra sme sa s Kikou pobavili v ďalšej časti 3 minút.

Objednávateľ: Ján Laco, Liptovský Mikuláš; dodávateľ: Liptov Lab s.r.o., Bystrická cesta 2122, Ružomberok, IČO: 53636562

Objednávateľ: Ján Laco, Liptovský Mikuláš | Dodávateľ: Michal Velner - Stodola, 1. mája 1945/47, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50 101 901, DIČ: 108 095 7196