Rodinné popoludnie s verejným korčuľovaním na JL arena

Ďakujem za skvelé popoludnie s vami.
Pripravujeme aj ďalšie podobné stretnutia, sledujte našu stránku alebbo sociálne siete. 

Objednávateľ: Ján Laco, Liptovský Mikuláš | Dodávateľ: Michal Velner - Stodola, 1. mája 1945/47, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50 101 901, DIČ: 108 095 7196