Ukončíme hádky v Mikuláši. Teraz je šanca!

Nekandidujem proti niekomu, ani za niekoho. Budem spolupracovať s každým, kto bude mať záujem. Poďte voliť a rozhodnite, či naše mesto zostane zaseknuté v konfliktoch alebo tu začneme spolupracovať.

QIIK, s.r.o., Uzbecká 10/A, 821 07, bratislava, IČP 54535867

Objednávateľ: Ján Laco, Liptovský Mikuláš | Dodávateľ: Michal Velner - Stodola, 1. mája 1945/47, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50 101 901, DIČ: 108 095 7196