Volíme spoluprácu. Teraz je šanca! Ján Laco – ako jeden tím 

29. októbra poďte voliť Jána Laca. Pomôžte mu spojiť Mikuláš a ukončiť hádky.
 
Teraz je šanca!
 

Voľby sú v sobotu 29.10., teda počas jesenných prázdnin a pred sviatkom Všech svätých. 


Plán pre zjednotený Mikuláš nájdete na: www.janlaco.sk/program
O memorande Pripravený spolupracovať si môžete prečítať na: www.janlaco.sk/memorandum/

 

Objednávateľ: Ján Laco, Liptovský Mikuláš | Dodávateľ: Michal Velner - Stodola, 1. mája 1945/47, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50 101 901, DIČ: 108 095 7196